FacebookTwitterLinkedinRSS Feed

Articles

Convocatòria Ajuts 2017 Programa CENT

El 28 d'abril va ser publicada la convocatòria d'ajudes 2017 destinades al finançament del Programa Estratègic de Consorcis de Recerca Empresarial Nacional (PROGRAMA CENT). Més informació a: https://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=734&MN=3&TR=C&IDR=2570&r=1280*1024

  • Beneficiaris: consorcis empresarials formats per un mínim de tres i un màxim de vuit empreses; almenys dues d'elles han de ser autònomes, i almenys una tindrà consideració de PIME.
  • Participació rellevant d'organismes d'investigació: almenys el 15% del total del pressupost aprovat s'ha de subcontractar a organismes d'investigació; un dels quals, almenys, serà de titularitat pública.
  • Pressupost màxim de la convocatòria: 100 milions d '€. Origen de fons CDTI.
  • Modalitat i quantia del finançament: els projectes es finançaran mitjançant una Ajuda Parcialment Reembolsable de fins al 75% del pressupost finançable aprovat. L'ajuda es compon de tram reemborsable i tram no reemborsable. El tram no reemborsable és de fins al 33% de l'ajuda aprovada.
  • Pressupost mínim i màxim dels projectes: mínim de 5 milions d '€ i màxim de 20 milions d' €. Com a novetat, els projectes hauran de tenir un pressupost dedicat a activitats de recerca industrial superior al 50% del pressupost total.
  • Durada dels projectes: durada mínima de 36 mesos i màxima de 48 mesos.
  • Termini de presentació de sol·licituds: del 28 d'abril al 4 de juliol de 2017, a les 12:00 hores del migdia, hora catalana.

MSCA Convocatòria IF 2017

Publicada la convocatòria Individual Fellowships 2017 (MSCA-IF-2017) que té per objectiu finançar projectes transnacionals de mobilitat individual per a la capacitació professional d’investigadors experimentats (títol de doctor o més de quatre anys d’experiència investigadora). Aquesta convocatòria inclou dues modalitats European Fellowship (estades a països de la UE28 o associats) i Global Fellowship (estades a tercers països amb un any de retorn obligatori a la UE) i inclou la opció addicional de realitzar estades de 3 a 6 mesos en altres entitats europees (preferentment d’un altre sector). Inclou un panell destinat  exclusivament a entitats no acadèmiques “Society & Enterprise Panel (EF-SE)”. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 14/09/2017. Es preveu realitzar una jornada informativa sobre aquesta convocatòria amb la presència del NCP a Barcelona el proper 7/06/2017.

Convocatòria COFUND 2017

Publicada la Convocatòria COFUND 2017 (MSCA-COFUND-2017) amb  termini: 28/09/2017. El programa COFUND ofereix finançament addicional a programes d’ajuts nous o ja existents, regionals o nacionals, de formació en recerca i de desenvolupament professional en dues modalitats:

  • Doctoral programmes: ajuts per cofinançar programes de doctorat per a investigadors en la seva etapa inicial  (pre-docs).
  • Fellowship programmes: ajuts per cofinançar la mobilitat d’investigadors experimentats (post-docs):  incoming (atracció de talent), outgoing (estades en altres països diferents) o reintegration (reintegració a Europa després d’un llarg període residint en un altre país).


Es preveu realitzar una jornada informativa sobre aquesta convocatòria a Madrid el proper 31/05/2017.

Open Eureka Innovation Week a Barcelona del 15 al 19 de maig

Del 15 al 19 de maig tindrà lloc a Barcelona la Open Eureka Innovation Week al Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB). És una oportunitat perquè industries, pimes, sector acadèmic, administració i altres entitats puguin intercanviar idees i tanquin projectes i acords comercials i de transferència de tecnologia entre els més de 1.000 participants que es preveu que assisteixin.
És una jornada enfocada a empreses del sectors TIC, materials, mediambient, energia, smart cities, transport i ciències de la vida i hi haurà una trobada empresarial del 16 al 18 de maig de 15:00 a 18:00.  La trobada empresarial és gratuïta i organitzada dins del marc de l’EEN (www.een.cat).

El registre està obert fins al 5 de maig.

Podeu trobar més informació a https://www.b2match.eu/eurekainnovation2017

7a edició Claus per bioemprendre

La Fundació Bosch i Gimpera organitza la setena edició del curs “Claus per bioemprendre”, amb l’objectiu de compartir les experiències de bioemprenedors catalans amb llicenciats i investigadors en ciències de la vida i biomedicina, per tal que aquest intercanvi sigui font de motivació per a noves iniciatives.

El curs compta amb la col·laboració de l’Associació de Biotecnòlegs de Catalunya (ASBTEC), Biocat, CataloniaBio i Science & Business Events Management. El curs compta també amb el patrocini de la Fundació Dr. Antoni Esteve.

El preu total del curs és de 50 euros (els socis d’ASBTEC i membres del Grup UB gaudeixen d’un preu reduït de 30 euros).

El curs consta de quatre sessions: 2,9,16 i 23 de maig de 2016
Hora: 18.30 a 20.30h
Lloc: Centre Esther Koplowitz (CEK), Auditori Esteve (Planta Altell). C/ Rosselló 149-153, Barcelona 08036
Inscripció i programa: www.fbg.ub.edu/clausbioemprendre