FacebookTwitterLinkedinRSS Feed

Unitat de Microbiologia Ambiental

Unitat de Microbiologia Ambiental

Línies de Recerca:
  • Aplicació de diferents tècniques de detecció d'àcids nucleics a diferents mostres ambientals. (Aplicació a la detecció de microorganismes i gens per estudis de contaminació i estudis epidemiològics).
  • Altres mètodes no convencionals per detectar microorganismes contaminants en mostres ambientals.
  • Nous indicadors de contaminació fecal humana i animal.
  • Biodegradació microbiana d'hidrocarburs.
  • Biorremediació de sols contaminats.
  • Producció microbiana d'enzims per a processos industrials no contaminants.
  • Vacunes víriques i bacterianes d'interès en medecina i veterinària.

Unitat de Microbilogia ambiental

Localització UT7

Departament de Microbiologia
Facultat de Biologia
Universitat de Barcelona
www.ub.edu/microbiologia

Responsable de la Unitat:
Dr. Anicet R. Blanch

Mostra un mapa més gran