FacebookTwitterLinkedinRSS Feed

Unitat de Genètica Molecular Vegetal

Unitat de Genètica Molecular Vegetal

Línies de Recerca:
 • Desenvolupament en plantes.
 • Estrès biòtic i abiòtic.
 • Tuberització.
 • Lignificació.
 • Protecció de plantes front a plagues i malalties.
 • Anàlisi de l'activitat de retrotransposons.
 • Estudi dels mecanismes de transport de proteïnes en cèl·lules vegetals.
 • Cultius in vitro de plantes.
 • Seqüenciació sistemàtica del genoma de espècies vegetals.
 • Genòmica funcional d'Arabidopsis, arròs i meló
 • Las plantes com a biofactories.
Unitat de Genètica Molecular

Localització UT6

Departament de Genètica Molecular
Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG) CSIC-IRTA-UAB
Parc de Recerca UAB
Edifici CRAG, Campus UAB
Bellaterra (Cerdanyola del Vallés)
08193 BARCELONA
www.cragenomica.es (CRAG)

Responsable de la Unitat:
Dra. Blanca SansegundoMostra un mapa més gran