FacebookTwitterLinkedinRSS Feed

Unitat de Genètica Vegetal

Unitat de Genètica Vegetal

Línies de Treball:
  • Utilització de marcadors moleculars per a la identificació varietal i selecció assistida per marcadors en caràcters d'herència qualitativa i quantitativa en espècies hortícoles i fructícoles.
  • Genòmica en meló, maduixa i presseguer: construcció de mapes genètics, comparació de mapes, construcció de mapes físics, cartografia fina, clonatge posicional de gens d’interès, seqüenciació i localització d'ESTs, seqüenciació del genoma de meló.
  • Aplicació de les tècniques de cultiu in vitro per a la obtenció de línies diplohaploides en espècies hortícoles i ornamentals.
  • Transformació genètica en arròs, meló, pebrot i presseguer. Incorporació de gens de resistències a insectes i malalties.
  • Flux genètic d’OGMs a arròs i blat de moro.
  • Millora genètica d'espècies ornamentals: gerani i clavell.
  • IRTAGen: Servei d'anàlisis genètiques per al control de qualitat i identitat de llavors i planters, selecció amb marcadors.

Unitat de Genètica Vegetal

Localització UT4

Departament de Genètica Vegetal
Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG) CSIC-IRTA-UAB
Parc de Recerca UAB
Edifici CRAG, Campus UAB
Bellaterra (Cerdanyola del Vallés)
08193 BARCELONA
www.cragenomica.es (CRAG)

Responsable de la Unitat:
Dr. Jordi Garcia-Mas