FacebookTwitterLinkedinRSS Feed

Unitat d’Enginyeria de Proteïnes

Unitat d’Enginyeria de Proteïnes

Línies de Recerca:
 • Enginyeria de proteïnes: anàlisi d'estructura, plegament i funció, i redisseny amb objectius biotecnològics de:
  • Proteases i llurs inhibidors.
  • Glucohidrolases.

 • Biocomputaciò/Bioinformàtica:
  • Disseny de programari per a l’anàlisi d’estructura i funció, modelat i redisseny de biomolècules.
  • Anàlisi o simulació computacional de biomolècules i reconeixement molecular.
  • Bases de dades d'interès biotecnològic.
  • Genòmica i proteòmica.

 • Biotecnologia clínica i veterinària:
  • Vacunes recombinants per a veterinària.
  • Equips de diagnòstic per a veterinària.
  • Disseny de lligands i fàrmacs per clínica humana.

Localització UT3

Institut de Biotecnologia i de Biomedicina (IBB)
Universitat Autònoma de Barcelona.
(IBB)

Responsable de la Unitat:
Dr. Francesc Xavier Avilés