FacebookTwitterLinkedinRSS Feed

Unitat de Síntesi i Estructura de Pèptids i Àcids Nucleics

Unitat de Síntesi i Estructura de Pèptids i Àcids Nucleics

Línies de Recerca:
  • Síntesi i estructura de pèptids antitumorals d'origen marí.
  • Pèptids i reconeixement molecular.
  • RMN de proteïnes: aspectes dinàmics, interacció amb lligands.
  • Pèptids com a agents terapèutics. Alliberament controlat de fàrmacs.
  • Síntesi i estructura d'oligonucleòtids modificats amb potencial terapèutic.
  • Reconeixement molecular d'àcids nucleics per diferents lligands: oligonucleòtids, pèptids, cisplatí, lligands del solc menor.

Unitat Síntesi

Localització UT1

IRB Barcelona

www.irbb.org

 
Responsable de la Unitat:
Ernest Giralt Lledó

Mostra un mapa més gran