FacebookTwitterLinkedinRSS Feed

Articles

H2020: Impacte de l'RDI

Publicat el document The Economic Rationale for public R&I funding and its impact de la CE on es comenta que el finançament públic de la recerca i la innovació (RDI) actua com a catalitzador per impulsar la productivitat i el creixement econòmic.